LINUX.ORG.RU

Steamlink - ошибка при запуске на Ubuntu 20.04

 ,


0

1

В системе установлены все deb-пакеты из репозитория https://launchpad.net/%7Ebeineri/+archive/ubuntu/opt-qt-5.14.0-bionic для Qt 5.14.0

# dpkg -l | grep 5.14
ii qt514-meta-full              5.14.2-1basyskom4          amd64    The full stack of Qt 5.14.2 release
ii qt5143d                  5.14.2-1basyskom3          amd64    Qt 5.14.2 Quick module for scripting 3D applications in QML
ii qt514base                 5.14.2-1basyskom2          amd64    Qt 5.14.2 Base modules.
ii qt514charts-no-lgpl            5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Charts
ii qt514connectivity             5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Connectivity
ii qt514datavis3d-no-lgpl           5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Data Visualization
ii qt514declarative              5.14.2-1basyskom3          amd64    Qt 5.14.2 Declarative module
ii qt514doc                  5.14.2-1basyskom3          all     Qt 5.14.2 Doc module
ii qt514gamepad                5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Gamepad
ii qt514graphicaleffects           5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 graphicaleffects module
ii qt514imageformats             5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Image format plugins
ii qt514location               5.14.2-1basyskom3          amd64    Qt 5.14.2 Location
ii qt514lottie-no-lgpl            5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Lottie
ii qt514multimedia              5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Multimedia
ii qt514networkauth-no-lgpl          5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 network auth module
ii qt514quick3d-no-lgpl            5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Quick 3D
ii qt514quickcontrols             5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Quick Controls
ii qt514quickcontrols2            5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Quick Controls 2
ii qt514quicktimeline-no-lgpl         5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Quick Timeline
ii qt514remoteobjects             5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Remote Objects
ii qt514script                5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Script module
ii qt514scxml                 5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Scxml
ii qt514sensors                5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Sensors
ii qt514serialbus               5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Serial bus
ii qt514serialport              5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Serial Port
ii qt514speech                5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 speech module
ii qt514svg                  5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 SVG module
ii qt514tools                 5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 tools module
ii qt514translations             5.14.2-1basyskom1          all     Qt 5.14.2 Translations module
ii qt514virtualkeyboard-no-lgpl        5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Virtual Keyboard
ii qt514wayland                5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Wayland
ii qt514webchannel              5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Webchannel module
ii qt514webengine               5.14.2-1basyskom4          amd64    Qt 5.14.2 web browser engine.
ii qt514webglplugin-no-lgpl          5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Web GL plugin
ii qt514websockets              5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 Web Sockets plugins
ii qt514x11extras               5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 X11 extras
ii qt514xmlpatterns              5.14.2-1basyskom1          amd64    Qt 5.14.2 XmlPatterns module

и пути экспoртированы

# env | grep PATH
LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/opt/qt514/bin

но при запуске steamlink (версии из tar.gz) он не находит Qt5.14

# /usr/bin/steamlink 
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)

Может проблема в том, что в стороннем репозитории версия Qt для Bionic Ubuntu, а у меня Ubuntu Focal?

Ответ на: комментарий от LongLiveUbuntu

поставил все идентичные пакеты, но у же для Ubuntu focal (нашел в другом месте того же РРА https://launchpad.net/~beineri/+archive/ubuntu/opt-qt-5.14.2-focal), ошибка та же

# /usr/bin/steamlink 
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)

при этом

......................................
writev(2, [{iov_base="/usr/bin/steamlink", iov_len=18}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64"..., iov_len=48}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="version `Qt_5.14' not found (req"..., iov_len=60}, {iov_base="\n", iov_len=1}], 6/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)
) = 131
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f042de0a000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f042de08000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f042de06000
exit_group(1)              = ?
+++ exited with 1 +++

Насколяко я понимаю нужна именно версия Qt_5.14, и не подойдет Qt_5.14.2?

zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

Насколяко я понимаю нужна именно версия Qt_5.14, и не подойдет Qt_5.14.2?

Подойдет.

Установи переменную окружения LD_PRELOAD, чтобы она указывала на каталог с установленным сторонним Qt.

LongLiveUbuntu ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от LongLiveUbuntu

ЧЯДНТ?

# export LD_PRELOAD=/opt/qt514/lib/
# env | grep LD_PRE
ERROR: ld.so: object '/opt/qt514/lib' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.
ERROR: ld.so: object '/opt/qt514/lib' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.
LD_PRELOAD=/opt/qt514/lib
zorinquen
() автор топика
Последнее исправление: zorinquen (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от zorinquen
# export LD_DEBUG=all 

# steamlink 
   21135:	symbol=__vdso_clock_gettime; lookup in file=linux-vdso.so.1 [0]
   21135:	binding file linux-vdso.so.1 [0] to linux-vdso.so.1 [0]: normal symbol `__vdso_clock_gettime' [LINUX_2.6]
   21135:	symbol=__vdso_gettimeofday; lookup in file=linux-vdso.so.1 [0]
   21135:	binding file linux-vdso.so.1 [0] to linux-vdso.so.1 [0]: normal symbol `__vdso_gettimeofday' [LINUX_2.6]
   21135:	symbol=__vdso_time; lookup in file=linux-vdso.so.1 [0]
   21135:	binding file linux-vdso.so.1 [0] to linux-vdso.so.1 [0]: normal symbol `__vdso_time' [LINUX_2.6]
   21135:	symbol=__vdso_getcpu; lookup in file=linux-vdso.so.1 [0]
   21135:	binding file linux-vdso.so.1 [0] to linux-vdso.so.1 [0]: normal symbol `__vdso_getcpu' [LINUX_2.6]
   21135:	symbol=__vdso_clock_getres; lookup in file=linux-vdso.so.1 [0]
   21135:	binding file linux-vdso.so.1 [0] to linux-vdso.so.1 [0]: normal symbol `__vdso_clock_getres' [LINUX_2.6]
   21135:	
   21135:	file=/opt/qt514/lib [0]; needed by steamlink [0]
ERROR: ld.so: object '/opt/qt514/lib' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.
.................................................
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

Интересно, кстати что это за linux-vdso.so? Поиск по содержимому пакетов на packages.ubuntu.com ничего не возвращает.

zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

Точнее, недоустановлена. Жалуется на:

/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5

Где в твоей переменной: «/opt/qt514/lib/tls…»

andytux ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от LongLiveUbuntu
# file libQt53DInput.so.5.14.2 
libQt53DInput.so.5.14.2: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=76cd51ed292728cd0677c745246319c04b32f2a2, stripped
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от andytux
# ls -l /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5
lrwxrwxrwx 1 root root 20 мар 26 12:27 /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5 -> libQt5Core.so.5.12.8

и

 ls -l /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5.12.8
-rw-r--r-- 1 root root 5519624 апр 9 2020 /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5.12.8

В смысле надо еще добавить в LD_LIBRARY_PATH или LD_PRELOAD путь /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/ ?

zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от andytux

нет, это /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5 жалуется, что версия `Qt_5.14’ не найдена (требуемая для /usr/bin/steamlink)

zorinquen
() автор топика
Последнее исправление: zorinquen (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от zorinquen

добавил в PATH и LD_LIBRARY_PATH пути /opt/qt514/libexec/tls/x86_64/x86_64 и /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/

# env | grep PATH
ERROR: ld.so: object '/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.
ERROR: ld.so: object '/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.
PKG_CONFIG_PATH=/opt/qt514/lib/pkgconfig:
LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib::/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/libexec/tls/x86_64/x86_64
PATH=/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/opt/qt514/libexec/tls/x86_64/x86_64

но ситуация не изменилась

# steamlink
ERROR: ld.so: object '/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.
steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by steamlink)

Может действительно нужно ставить версию 5.14, а не 5.14.2 и на Ubuntu bionic, a не Ubuntu focal?

zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

Не изменилась, потому что, ошибок больше одной. Исправляя одну, допускаешь другую. Некоторые просто вопят, а ты не замечаешь. Например:

ERROR: ld.so: object ‘/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/’ from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot read file data): ignored.

Не может быть в этой переменной каталог. Только конкретный файл. Вообще, не стоит в эти переменные лепить лишнего. Вдумчиво подходить, что и как разместить.

LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib::/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/:/opt/qt514/libexec/tls/x86_64/x86_64

Бардак полный.

Две строки - это все, что мне известно о твоей системе. Использует-ли программа твою LD_PRELOAD_PATH - тайна сия велика есть.

andytux ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от zorinquen

Может действительно нужно ставить версию 5.14, а не 5.14.2 и на Ubuntu bionic, a не Ubuntu focal?

Со всеми «левыми программами» сложно ответить однозначно. Пример.

В системе GLIBC 2.27 (bionic). Запускаю «левую программу»:

/usr/local/bin/reaver
/usr/local/bin/reaver: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /usr/local/bin/reaver)
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu /usr/local/bin/reaver
/usr/local/bin/reaver: relocation error: /usr/local/bin/reaver: symbol nanosleep version GLIBC_2.2.5 not defined in file libpthread.so.0 with link time reference

Программа жалуется, что ей нужен GLIBC 2.29. В LD_LIBRARY_PATH указываю каталог, где GLIBC 2.32 (groovy). Теперь ей нужно что-то еще другое.

andytux ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от andytux

этот бардак со значением LD_LIBRARY_PATH из-за того что я после запуска

# source /opt/qt514/bin/qt514-env.sh

еще и вручную добавлял через экспорт другие каталоги.

содержимое скрипта qt514-env.sh

#!/bin/bash

QT_BASE_DIR=/opt/qt514
export QTDIR=$QT_BASE_DIR
export PATH=$QT_BASE_DIR/bin:$PATH

if [[ $(uname -m) == "x86_64" ]]; then
 export LD_LIBRARY_PATH=$QT_BASE_DIR/lib/x86_64-linux-gnu:$QT_BASE_DIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
else
 export LD_LIBRARY_PATH=$QT_BASE_DIR/lib/i386-linux-gnu:$QT_BASE_DIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
fi

export PKG_CONFIG_PATH=$QT_BASE_DIR/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH

TEST=`echo $0 | grep wrapper`
if [ "$TEST" != "" ]; then
  exec `echo $0 | sed s/-wrapper//` $*
fi

т.е. скрипт экспортирует такое значение переменной в моём случае

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib

т.к. последнее значение $LD_LIBRARY_PATH пустое.

Ок, сейчас LD_LIBRARY_PATH не задана

$ env | grep LD

и её значение задается явно без запуска скрипта qt514-env.sh, с явным указанием каталогов, в котором либы находятся для qt514, но это не помогает:

# LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib /usr/bin/steamlink
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)
# LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64 /usr/bin/steamlink
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)
# LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu /usr/bin/steamlink
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)

ну и напоследок пробовал так, по аналогии с указанным скриптом qt514-env.sh

# LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib /usr/bin/steamlink
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

также экспортировал переменную PKG_CONFIG_PATH, как указано в скрипте

# export PKG_CONFIG_PATH=/opt/qt514/lib/pkgconfig

т.е. сейчас

# env | grep PATH
PATH=/snap/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/qt514/bin
# env | grep PKG
PKG_CONFIG_PATH=/opt/qt514/lib/pkgconfig

при запуске ошибка та же((

# LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib /usr/bin/steamlink
/usr/bin/steamlink: /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.14' not found (required by /usr/bin/steamlink)
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

Для двух разных мест говорит, что нет libQt5Core.so.5. Чтобы не гадать, реально, глазами-руками найди эту либу, убедись, что она нужной версии.

andytux ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от andytux

это симлинк, но он у меня в нескольких местах: /opt/qt514/lib, /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64 и /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu (причём в 2-х последних местах он ссылается на другую версию libQt5Core)

/opt/qt514/lib$ ls -l libQt5Core.so.5
lrwxrwxrwx 1 root root 20 апр 18 2020 libQt5Core.so.5 -> libQt5Core.so.5.14.2

$ ls -l libQt5Core.so.5.14.2
-rw-r--r-- 1 root root 5876016 апр 18 2020 libQt5Core.so.5.14.2
$ file libQt5Core.so.5.14.2
libQt5Core.so.5.14.2: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=1275bac134c8429f45384d0b3ff442380b44e9bd, for GNU/Linux 3.17.0, stripped

$ ls -l libQt5Core.so.5 
lrwxrwxrwx 1 root root 20 мар 26 12:27 libQt5Core.so.5 -> libQt5Core.so.5.12.8

может удалить каталоги /opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64 /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu?

zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

я их создавал вручную и наполнял библиотеками, необходимыми для запуска steamlink, т.к. strace steamlink выдавал подобные строки

37399 stat("/opt/qt514/lib/tls", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
37399 openat(AT_FDCWD, "/opt/qt514/lib/x86_64/x86_64/libSDL2_image-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
37399 stat("/opt/qt514/lib/x86_64/x86_64", 0x7ffe3049c2a0) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
37399 openat(AT_FDCWD, "/opt/qt514/lib/x86_64/libSDL2_image-2.0.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от andytux

спасибки, заменил ibQt5Core.so.5 а заодно и другие либы: libQt5Gui.so и libQt5Network.so.5.12.8 и libQt5Svg.so.5 libQt5Widgets.so.5.12.8 на версию 5.14. Ошибка исчезла, теперь другая появилась:

$ LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu /usr/bin/steamlink
/usr/bin/steamlink: symbol lookup error: /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5: undefined symbol: _ZN22QGuiApplicationPrivate12addQtOptionsEP5QListI18QCommandLineOptionE, version Qt_5_PRIVATE_API
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

Наколобродил.

То, что libQt5Core.so.5 симлинк ничуть не сомневался. Вопрос, на что он указывает. Для определенности, считаем, что либа здесь: /opt/qt514/lib/libQt5Core.so.5.14.2

Возвращаемся к запуску программы. Вроде как в LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib есть этот каталог, но…

Если, например, в /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu окажется libQt5Core.so.5, указывающий на другую либу, например libQt5Core.so.5.12.8 (кстати неясно, где она находится), то программа сообщит тебе, что либа не той версии.

andytux ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от andytux

libQt5Core.so.5.12.8 уже нигде не находится, я её удалил, раньше находилась в /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu.

libQt5Core.so.5 - теперь симлинк, указывающий на libQt5Core.so.5.14.2 в том же каталоге.

Теперь неясно, как избавиться от следующей ошибки. В выводе strace

# LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib:/opt/qt514/lib/tls/x86_64/x86_64 strace -Cfy -osteamlink-trace-new.txt /usr/bin/steamlink --quiet --syslog local7

/usr/bin/steamlink: symbol lookup error: /opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5: undefined symbol: _ZN22QGuiApplicationPrivate12addQtOptionsEP5QListI18QCommandLineOptionE, version Qt_5_PRIVATE_API

В самом файле steamlink-trace-new.txt

3973 writev(2</dev/pts/5>, [{iov_base="/usr/bin/steamlink", iov_len=18}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="symbol lookup error", iov_len=19}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu/"..., iov_len=50}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="undefined symbol: _ZN22QGuiAppli"..., iov_len=115}, {iov_base="", iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}, {iov_base="\n", iov_len=1}], 10) = 209
3973 exit_group(127)          = ?
3973 +++ exited with 127 +++
zorinquen
() автор топика
Ответ на: комментарий от zorinquen

все ошибки исправил, касающиеся отсутствия некоторых симлинков, теперь остались только такие:

4412 writev(2</dev/pts/5>, [{iov_base="steamlink", iov_len=9}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="symbol lookup error", iov_len=19}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="steamlink", iov_len=9}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="undefined symbol: _ZN7QWidget15c"..., iov_len=80}, {iov_base="", iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}, {iov_base="\n", iov_len=1}], 10) = 124
4412 exit_group(127)          = ?
4412 +++ exited with 127 +++
% time   seconds usecs/call   calls  errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
 50,27  0,003697     15    238      mmap
 13,26  0,000975     18    53      openat
 9,19  0,000676      9    73      mprotect
 8,93  0,000657     12    53      read
 8,28  0,000609     11    53      close
 8,17  0,000601     11    53      fstat
 1,32  0,000097     12     8      pread64
 0,49  0,000036     36     1      writev
 0,10  0,000007      3     2     1 arch_prctl
 0,00  0,000000      0     1      brk
 0,00  0,000000      0     1     1 access
 0,00  0,000000      0     1      execve
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00  0,007355          537     2 total

4412 brk(NULL)             = 0x563dfd861000
4412 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffef4269420) = -1 EINVAL (Недопустимый аргумент)
4412 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

такого файла действительно нет

# ls -l /etc/ld.so.preload
ls: невозможно получить доступ к '/etc/ld.so.preload': Нет такого файла или каталога

и на packages.ubuntu.com тоже нет в поиске по содержимому пакетов. Может он должен создаваться динамически на некоторое время?

zorinquen
() автор топика
Последнее исправление: zorinquen (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от zorinquen

удалил из системы все пакеты, касающиеся версии Qt 5.12.8: liblastfm5-1 libmygpo-qt5 libqt5network5 libmygpo-qt5-1 libqt5dbus5 libqt5test5 libqt5xml5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite qt5-qmake-bin libqt5core5, но ошибка не исчезла:

$ LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt514/lib/x86_64-linux-gnu:/opt/qt514/lib steamlink
steamlink: symbol lookup error: steamlink: undefined symbol: _ZN7QWidget15controllerEventEP16QControllerEvent, version Qt_5
zorinquen
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.