LINUX.ORG.RU

[шрифты] PDF замена шрифта


0

0

Проблема с отображением шрифтов в pdf: http://xmages.net/out.php/i404369_2.png

В адоб акробат также: http://xmages.net/out.php/t404380_3.png попробовал сделать

pdftops accou-All.pdf - | ps2pdf - accou-All_copy.pdf
не помогло: http://xmages.net/out.php/i404387_4.png

$ pdffonts accou-All.pdf 
name                 type       emb sub uni object ID
------------------------------------ ----------------- --- --- --- ---------
Times New Roman           TrueType     no no no    4 0
Times New Roman ����������      TrueType     no no no    5 0
Symbol                TrueType     no no no    6 0
Arial                TrueType     no no no    7 0
Times New Roman           TrueType     no no no    8 0
Times New Roman ������        TrueType     no no no    9 0
Times New Roman ���������� ������  TrueType     no no no   10 0
Courier New             TrueType     no no no   60 0
Times New Roman ����������      TrueType     no no no   81 0

Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.