LINUX.ORG.RU

Wireguard client OpenWRT

 , ,


0

1

Настроил на сервере с IP XXX.XXX.XXX.XXX wireguard. На роутере с OpenWRT поставил

kmod-wireguard luci-proto-wireguard wireguard wireguard-tools
но так и не понял, как поднять клиент на роутере. Можете подсказать? Файл настройки с сервера
# cat /etc/wireguard/wg0.conf 
[Interface]
Address = YYY.YYY.YYY.1/24
SaveConfig = true
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
ListenPort = 51820
PrivateKey = AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
[Peer]
PublicKey = BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Endpoint = XXX.XXX.XXX.XXX:51820
AllowedIPs = YYY.YYY.YYY.1/24

У клиента похожий конфиг будет.

[Interface]
Address = YYY.YYY.YYY.2/24   # client internal ip
SaveConfig = true
ListenPort = 51820
PrivateKey = AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
[Peer]
PublicKey = BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Endpoint = XXX.XXX.XXX.XXX:51820 # server ip here
AllowedIPs = 0.0.0.0/0

Cactus64k ()
Последнее исправление: Cactus64k (всего исправлений: 1)