LINUX.ORG.RU

Re: Руссификация Netscape: шрифты в формах ??? 

1.Верни все обратно. 2. Просто в /home/current_user положи файл .Xdefaults следующего содержания Netscape*fontList: -*-helvetica-bold-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*XmTextField.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*XmText.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*XmList*fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*Form*fontlist: -*-helvetica-bold-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*menuBar*fontList: -*-helvetica-bold-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*popup*fontList: -*-helvetica-bold-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*InputForm*fontlist: -*-courier-medium-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*topArea*fontList: -*-helvetica-bold-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*topArea*XmTextField.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*topArea*XmText.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*bookmark*fontList: -*-helvetica-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-*r Netscape*bookmark*selectedLabel.fontList: -*-helvetica-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*bookmark*XmTextField.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*bookmark*XmText.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*mouseDocumentation.fontList: -*-helvetica-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-* Netscape*docinfoButton.fontList: -*-helvetica-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-*r Netscape*mailto*urlLabel.fontList: -*-helvetica-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r Netscape*licenseDialog*text.fontList: -*-courier-medium-r-*-*-*-100-*-*-*-*-koi8-r Netscape*XmLGrid*fontList: -*-helvetica-medium-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r,\ -*-helvetica-bold-r-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r=BOLD,\ -*-helvetica-medium-o-*-*-*-80-*-*-*-*-koi8-r=ITALIC Netscape*documentFonts*registry: koi8 Netscape*menuBar*latin1.labelString: Russian (KOI8-R) Netscape*Navigator.title: World Wide Web Netscape*Locale.MimeCharset: C Netscape*locale.iso-8859-1: ru_SU.KOI8-R Netscape*documentFonts.charsetlang*iso-8859-1: Russian Netscape*documentFonts.charset*koi8-*: iso-8859-1 Netscape*documentFonts.charset*iso8859-1: koi8-r

anonymous
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.