LINUX.ORG.RU

[преручить символ]LaTeX


0

0

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
\begin{center}
Lògica
\begin{description}
\item[Propocisió] — afirmació (enunciat, declaració, frase) que és certa o falsa.
\{T, F\}, \{True, False\}, \{V, F\}, \{Veritat, Fals\}, \{1, 0\}.
\item[Predicado] — proposició parametritzada, amb variables o parametres pertanyents a un univers de discurs(sobreentés o explicat).
\end{description}
Conectíus lògics:
\begin{description}
\item[Negació] — % нужно добавить символ \neg в description, но тогда это строка просто исчезает!
\item[Conjuncio] — tec.
\end{description}
\end{center}
\end{document}
...

что я делаю не так?

Во-первых, пишешь «пре» вместо «при».

А во-вторых, попробуй $\neg$.

anonymous ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.