LINUX.ORG.RU

ХЕЛП! монтирование smbfs


0

0

Не могу разобраться, как монтировать диск от расшаренной w2k папки с русскими именами. Слил последнюю версию самбы, заработала smbclient, но как-то немного неудобно скачивать большие папки таким.


Re: ХЕЛП! монтирование smbfs

man smbmount
Обычно выглядит примерно так:
mount -t smbfs -o username=<имя>,workgroup=<домен> //машина/ресурс <точка монтирования>

anonymous ()

Re: ХЕЛП! монтирование smbfs

Вот только с русскими именами проблема ((((

anonymous ()

Re: &#1061;&#1045;&#1051;&#1055;! &#1084;&#1086;&#1085;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; smbfs

62 metш Baltarusijos pilietis, Lietuvoje patyrжs рirdies priepuolб, reikiamos pagalbos iр medikш nesulaukл tik todлl, kad neturлjo medicinos draudimo. Б Vilniaus universiteto ligoninж Santariрkiш klinikas praлjusiа savaitж atveюtam baltarusiui, kuriam dлl patirto infarkto plyрo рirdies voюtuvas, gydytojai taikл tik minimalias pagalbos priemones. "Taip, to nepakako, kad bыtш iрsaugota jo gyvybл", - pripaюino Vilniaus universiteto Santariрkiш ligoninлs Kardiologijos reanimacijos ir intensyvios teraSave visuomenлs veikлja bei Sаjыdюio бkыrлja vadinanti Auksл Aukрtikalnienл pateko б kebliа situacijа. Vilniaus apygardos teismas vakar iр рios vilnietлs priteisл Turto bankui sumokлti milijonа 893 tыkstanиius 855 litus bei 50 centш uю 1993-1994 metais paimtus kreditus. pijos skyriaus vedлjas Pranas Рerpytis

JAV pateikti Osamos bin Ladeno kaltлs organizuojant rugsлjo 11-osios teroro aktus Niujorke ir Vaрingtone бrodymai vakar privertл NATO pirmа kartа istorijoje paskelbti, jog pradeda veikti Aljanso sutartyje numatyti kolektyvinлs gynybos бsipareigojimai. "Nelieka abejoniш, kad iрpuolб organizavo ir jam vadovavo asmenys iр uюsienio рaliш. Visi siыlш galai veda O.bin Ladeno ir jo vadovaujamos teroristinлs grupuotлs "Al Qaeda" link", - iрklausжs JAV specialiojo pasiuntinio, kovos su terorizmu koordinatoriaus Franko X.Tayloro ataskaitа pareiрkл NATO generalinis sekretorius George'as Robertsonas. NATO vadovas pareiрkл, jog nuo рios akimirkos бsigalioja Aljanso sutarties 5-asis straipsnis. Рis straipsnis бgalioja organizacijos nares panaudoti jлgа, jei vienа jш uюpuola iрorinis prieрas. Tuo tarpu JAV ir Didюiosios Britanijos lyderiai vakar, ko gero, paskelbл karo prieр Afganistanа valdantб Talibano reюimа pradюiа. Atrodo, jau nesitikintys, kad Talibanas iрduos O.bin Ladenа, JAV prezidentas George'as W.Bushas ir Didюiosios Britanijos premjeras Tony Blairas iр esmлs atvirai pareiрkл tа patб - talibш reюimas bus nuverstas. * * * Plaиiau apie tai...

Ministras prisieks

Рiandien Seimas porai valandш rinksis б neeilinб posлdб, kuriame numatyta naujojo юemлs ыkio ministro priesaika. Po ilgш svarstymш Prezidentas Valdas Adamkus vakar pasiraрл dekretа, kuriuo юemлs ыkio ministru paskyrл 63 metш Seimo Kaimo reikalш komiteto pirmininkа socialliberalа Jeronimа Kraujelб. * * * Interviu su J.Kraujeliu...

Kyрio rekordas - 2 milijonai

Korumpuotos Lietuvos institucijos pasiюymi nemaюu apetitu kyрiams - per nacionalinж apklausа du asmenys prisipaюino, kad jiems mыsш рalyje kyрio yra tekж duoti po 2 milijonus litш. Oficialiai neskelbiama, kokiш institucijш atstovai neteisлtai praturtлjo tokiomis pinigш sumomis. Kadangi tyrimo duomenys yra konfidencialыs, jie neperduoti ir korupcijos atvejais besidominиioms рalies specialiosioms tarnyboms

anonymous ()

Re: ХЕЛП! монтирование smbfs

Надо ядро пересобрать поставить в самбе кодовую страницу cp866 и при выборе языков не помню где поставить koi8-r

GAlex ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.