LINUX.ORG.RU

evolution + exchange ews. часть 2.

 , ,


0

1

продолжение треда, в котором отписался только один человек.
Проблема остается. Надеюсь на вашу помощь.
Прикрепляю debug_logs от evolution.
Спасибо.


< HTTP/1.1 2 Error resolving “autodiscover.mail.mymailaddress.az”: Name or service not known
< Soup-Debug-Timestamp: 1548998454
< Soup-Debug: SoupMessage 0 (0x5649d0e12640)
 
> POST /autodiscover/autodiscover.xml HTTP/1.1
> Soup-Debug-Timestamp: 1548998454
> Soup-Debug: SoupSessionAsync 1 (0x5649d1b0ce80), SoupMessage 1 (0x5649d0e12730), SoupSocket 1 (0x5649d21ce320)
> Host: autodiscover.mymailaddress.az
> User-Agent: Evolution/3.30.3
> Content-Type: text/xml; charset=utf-8
> Connection: Keep-Alive
> Authorization: NTLM TlRMTVNTUAABAAAABYIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAwAAAA
> 
> <Autodiscover xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/requestschema/2006">
>  <Request>
>   <EMailAddress>user.name@mymailaddress.az</EMailAddress>
>   <AcceptableResponseSchema>http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/responseschema/2006a</AcceptableResponseSchema>
>  </Request>
> </Autodiscover>
 
> POST /autodiscover/autodiscover.xml HTTP/1.1
> Soup-Debug-Timestamp: 1548998454
> Soup-Debug: SoupSessionAsync 1 (0x5649d1b0ce80), SoupMessage 2 (0x7f2c9c00c990), SoupSocket 2 (0x5649d1af3f30)
> Host: mail.mymailaddress.az
> User-Agent: Evolution/3.30.3
> Content-Type: text/xml; charset=utf-8
> Connection: Keep-Alive
> Authorization: NTLM TlRMTVNTUAABAAAABYIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAwAAAA
> 
> <Autodiscover xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/requestschema/2006">
>  <Request>
>   <EMailAddress>user.name@mymailaddress.az</EMailAddress>
>   <AcceptableResponseSchema>http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/responseschema/2006a</AcceptableResponseSchema>
>  </Request>
> </Autodiscover>
 
< HTTP/1.1 401 Unauthorized
< Soup-Debug-Timestamp: 1548998454
< Soup-Debug: SoupMessage 1 (0x5649d0e12730)
< Server: Microsoft-IIS/8.5
< request-id: 07ae9892-bc58-4ac5-9f0a-d4154fb57bcd
< Set-Cookie: ClientId=9U0VWHSKQTXQAHPABGW; expires=Sat, 01-Feb-2020 05:20:54 GMT; path=/; HttpOnly
< WWW-Authenticate: NTLM TlRMTVNTUAACAAAAEgASADgAAAAFgokCqx0D9Cm29akAAAAAAAAAAJAAkABKAAAABgOAJQAAAA9LAEEAUABJAFQAQQBMAEgATwACABIASwBBAFAASQBUAEEATABIAE8AAQAIAEMAQQBTADEABAAYAGsAYQBwAGkAdABhAGwAaABvAC4AYQB6AAMAIgBDAEEAUwAxAC4AawBhAHAAaQB0AGEAbABoAG8ALgBhAHoABQAYAGsAYQBwAGkAdABhAGwAaABvAC4AYQB6AAcACADwQV7n7bnUAQAAAAA=
< WWW-Authenticate: Negotiate
< WWW-Authenticate: Basic realm="autodiscover.mymailaddress.az"
< X-Powered-By: ASP.NET
< X-FEServer: CAS1
< Date: Fri, 01 Feb 2019 05:20:53 GMT
< Content-Length: 0
< 
 
> POST /autodiscover/autodiscover.xml HTTP/1.1
> Soup-Debug-Timestamp: 1548998454
> Soup-Debug: SoupSessionAsync 1 (0x5649d1b0ce80), SoupMessage 1 (0x5649d0e12730), SoupSocket 1 (0x5649d21ce320), restarted
> Host: autodiscover.mymailaddress.az
> User-Agent: Evolution/3.30.3
> Content-Type: text/xml; charset=utf-8
> Connection: Keep-Alive
> Content-Length: 341
> Authorization: NTLM TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAF4AAAAYABgAdgAAAAAAAABAAAAAEAAQAEAAAAAOAA4AUAAAAAAAAAAAAAAAAYIIAGQAYQBtAGkAcgBvAHYAYQBVAE4ASwBOAE8AVwBOABuhaa4siFoxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTjyNAiYWPpQInb914mto6teAgShssnMg==
> 
> <Autodiscover xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/requestschema/2006">
>  <Request>
>   <EMailAddress>user.name@mymailaddress.az</EMailAddress>
>   <AcceptableResponseSchema>http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/responseschema/2006a</AcceptableResponseSchema>
>  </Request>
> </Autodiscover>
 
< HTTP/1.1 401 Unauthorized
< Soup-Debug-Timestamp: 1548998454
< Soup-Debug: SoupMessage 2 (0x7f2c9c00c990)
< Server: Microsoft-IIS/8.5
< request-id: 368d5a66-0e04-426d-a2af-ecbe3d5d9fb7
< Set-Cookie: ClientId=OORGOMQFTKGPXBLMS0Q; expires=Sat, 01-Feb-2020 05:20:54 GMT; path=/; HttpOnly
< WWW-Authenticate: NTLM TlRMTVNTUAACAAAAEgASADgAAAAFgokCzJrldoSJjHYAAAAAAAAAAJAAkABKAAAABgOAJQAAAA9LAEEAUABJAFQAQQBMAEgATwACABIASwBBAFAASQBUAEEATABIAE8AAQAIAEMAQQBTADEABAAYAGsAYQBwAGkAdABhAGwAaABvAC4AYQB6AAMAIgBDAEEAUwAxAC4AawBhAHAAaQB0AGEAbABoAG8ALgBhAHoABQAYAGsAYQBwAGkAdABhAGwAaABvAC4AYQB6AAcACADwQV7n7bnUAQAAAAA=
< WWW-Authenticate: Negotiate
< WW

★★★★★

Доп.инфа:

$ cat /etc/redhat-release 
Fedora release 29 (Twenty Nine)

$ rpm -qa | grep evolution
evolution-langpacks-3.30.4-1.fc29.noarch
evolution-ews-3.30.3-1.fc29.x86_64
evolution-3.30.4-1.fc29.x86_64
evolution-help-3.30.4-1.fc29.noarch
evolution-data-server-3.30.4-1.fc29.x86_64
evolution-ews-langpacks-3.30.3-1.fc29.noarch
evolution-data-server-langpacks-3.30.4-1.fc29.noarch

dada ★★★★★ ()

в общем, проблема чудесным образом решилась.
виндузятники может что дотыкали.
сорямба что кастанул всех.

dada ★★★★★ ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.