LINUX.ORG.RU

Ответ на: Re: Размер очереди входящих IP пакетов от Krivenok_Dmitry

Re: Размер очереди входящих IP пакетов

#tc -s -d qdisc
qdisc pfifo_fast 0: dev eth0 root bands 3 priomap  1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Sent 5275170993 bytes 15855588 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 1) 
 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 1 
qdisc pfifo_fast 0: dev vmnet8 root bands 3 priomap  1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Sent 36006698 bytes 367983 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 
 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 
qdisc pfifo_fast 0: dev vmnet1 root bands 3 priomap  1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 Sent 468 bytes 6 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 
 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

Deleted
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.