LINUX.ORG.RU

// a.hpp
#ifndef __A_HPP
#define __A_HPP
#include "b.hpp"

class A
{
    private:
        B *b;
    public:
        A(B *_b) { b = _b; };
        ~A() { };
}
#endif

// b.hpp
#ifndef __B_HPP
#define __B_HPP
#include "a.hpp"

class B
{
    private:
        A *a;
    public:
        B(A *_a) { a = _a; };
        ~B() { };
}
#endif

// prog.cpp
#include "a.hpp"
#include "b.hpp"

int main(int argc, char **argv)
{
    A *a = new A();
    delete a;
    return 0;
}

EViL
() автор топика
Ответ на: комментарий от EViL

// a.hpp
#ifndef __A_HPP
#define __A_HPP
class B;

class A
{
    private:
        B *b;
    public:
        A(B *_b) { b = _b; };
        ~A() { };
};
#endif

// b.hpp
#ifndef __B_HPP
#define __B_HPP
class A;

class B
{
    private:
        A *a;
    public:
        B(A *_a) { a = _a; };
        ~B() { };
};
#endif

// prog.cpp
#include "a.hpp"
#include "b.hpp"

int main(int argc, char **argv)
{
    A *a = new A();
    delete a;
    return 0;
}

ero-sennin ★★
()
Ответ на: комментарий от ero-sennin

Огромное спасибо! Всё заработало!

EViL
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.