LINUX.ORG.RU

Qt не может найти либы

 , , ,


0

2

Вместе с бинарниками Qt приложения притащил необходимые либы, но не тут-то было. При запуске получаю такую фигню:

./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Qml.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Xml.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Multimedia.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Network.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Gui.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Widgets.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.9' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./Rendall)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5PrintSupport.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Quick.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Gui.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.9' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Widgets.so.5: version `Qt_5_PRIVATE_API' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Widgets.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Network.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5QuickWidgets.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Qml.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebChannel.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.9' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebChannel.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5_PRIVATE_API' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebChannel.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebChannel.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Network.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebSockets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.9' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebSockets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5_PRIVATE_API' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebSockets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebSockets.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Qml.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Network.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Positioning.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Quick.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5_PRIVATE_API' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Gui.so.5: version `Qt_5_PRIVATE_API' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)
./Rendall: /opt/rendall/lib/libQt5Gui.so.5: version `Qt_5' not found (required by /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5)

В /opt/rendall/lib/ лежат все эти либы + софт линки на них:

libQt5Core.so     libQt5Multimedia.so.5.9   libQt5PrintSupport.so    libQt5Quick.so.5.9      libQt5WebEngineCore.so    libQt5WebEngineWidgets.so.5.9  libQt5Widgets.so
libQt5Core.so.5    libQt5Multimedia.so.5.9.1  libQt5PrintSupport.so.5   libQt5Quick.so.5.9.1     libQt5WebEngineCore.so.5   libQt5WebEngineWidgets.so.5.9.1 libQt5Widgets.so.5
libQt5Core.so.5.9   libQt5Network.so      libQt5PrintSupport.so.5.9  libQt5QuickWidgets.so    libQt5WebEngineCore.so.5.9  libQt5WebSockets.so       libQt5Widgets.so.5.9
libQt5Core.so.5.9.1  libQt5Network.so.5     libQt5PrintSupport.so.5.9.1 libQt5QuickWidgets.so.5   libQt5WebEngineCore.so.5.9.1 libQt5WebSockets.so.5      libQt5Widgets.so.5.9.1
libQt5Gui.so      libQt5Network.so.5.9    libQt5Qml.so         libQt5QuickWidgets.so.5.9  libQt5WebEngine.so      libQt5WebSockets.so.5.9     libQt5Xml.so
libQt5Gui.so.5     libQt5Network.so.5.9.1   libQt5Qml.so.5        libQt5QuickWidgets.so.5.9.1 libQt5WebEngine.so.5     libQt5WebSockets.so.5.9.1    libQt5Xml.so.5
libQt5Gui.so.5.9    libQt5Positioning.so    libQt5Qml.so.5.9       libQt5WebChannel.so     libQt5WebEngine.so.5.9    libQt5WebView.so         libQt5Xml.so.5.9
libQt5Gui.so.5.9.1   libQt5Positioning.so.5   libQt5Qml.so.5.9.1      libQt5WebChannel.so.5    libQt5WebEngine.so.5.9.1   libQt5WebView.so.5        libQt5Xml.so.5.9.1
libQt5Multimedia.so  libQt5Positioning.so.5.9  libQt5Quick.so        libQt5WebChannel.so.5.9   libQt5WebEngineWidgets.so   libQt5WebView.so.5.9       
libQt5Multimedia.so.5 libQt5Positioning.so.5.9.1 libQt5Quick.so.5       libQt5WebChannel.so.5.9.1  libQt5WebEngineWidgets.so.5  libQt5WebView.so.5.9.1

А ldd по бинарнику пишет тоже, что и при вызове плюс

linux-vdso.so.1 => (0x00007ffec13a7000)
	libcrypto.so.1.0.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 (0x00007f4acd55f000)
	libQt5WebEngineWidgets.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineWidgets.so.5 (0x00007f4acd320000)
	libQt5Widgets.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Widgets.so.5 (0x00007f4accc92000)
	libQt5Multimedia.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Multimedia.so.5 (0x00007f4accbac000)
	libQt5Gui.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Gui.so.5 (0x00007f4acc664000)
	libQt5WebChannel.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5WebChannel.so.5 (0x00007f4acc445000)
	libQt5Qml.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Qml.so.5 (0x00007f4acc019000)
	libQt5WebSockets.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5WebSockets.so.5 (0x00007f4acbdeb000)
	libQt5Network.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Network.so.5 (0x00007f4acbc90000)
	libQt5Xml.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Xml.so.5 (0x00007f4acbc54000)
	libQt5Core.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Core.so.5 (0x00007f4acb77e000)
	libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f4acb3fb000)
	libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f4acb0f2000)
	libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f4acaedc000)
	libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f4acab11000)
	libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f4aca90d000)
	libQt5WebEngineCore.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5WebEngineCore.so.5 (0x00007f4ac3f27000)
	libQt5Quick.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Quick.so.5 (0x00007f4ac3b56000)
	libQt5PrintSupport.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5PrintSupport.so.5 (0x00007f4ac3ae3000)
	libQt5Positioning.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5Positioning.so.5 (0x00007f4ac3aa5000)
	libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f4ac3887000)
	libQt5QuickWidgets.so.5 => /opt/rendall/lib/libQt5QuickWidgets.so.5 (0x00007f4ac3876000)
	libGL.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 (0x00007f4ac3604000)
	libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f4ac33b0000)
	libglib-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x00007f4ac309f000)
	libX11.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 (0x00007f4ac2d65000)
	libpulse.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpulse.so.0 (0x00007f4ac2b14000)
	libpng12.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0 (0x00007f4ac28ef000)
	libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0 (0x00007f4ac2691000)
	libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f4ac2476000)
	libdouble-conversion.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdouble-conversion.so.1 (0x00007f4ac2265000)
	libproxy.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxy.so.1 (0x00007f4ac2043000)
	libicui18n.so.55 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.55 (0x00007f4ac1be1000)
	libicuuc.so.55 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.55 (0x00007f4ac184d000)
	libpcre16.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre16.so.3 (0x00007f4ac15e6000)
	librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f4ac13de000)
	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000055e59fbac000)
	libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f4ac11d9000)
	libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0 (0x00007f4ac0fd7000)
	libsmime3.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsmime3.so (0x00007f4ac0dab000)
	libnss3.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss3.so (0x00007f4ac0a63000)
	libnssutil3.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnssutil3.so (0x00007f4ac0836000)
	libplds4.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libplds4.so (0x00007f4ac0632000)
	libplc4.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libplc4.so (0x00007f4ac042c000)
	libnspr4.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnspr4.so (0x00007f4ac01ed000)
	libX11-xcb.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11-xcb.so.1 (0x00007f4abffeb000)
	libxcb.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1 (0x00007f4abfdc8000)
	libXcomposite.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcomposite.so.1 (0x00007f4abfbc5000)
	libXcursor.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcursor.so.1 (0x00007f4abf9bb000)
	libXdamage.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdamage.so.1 (0x00007f4abf7b7000)
	libXext.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6 (0x00007f4abf5a5000)
	libXfixes.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0x00007f4abf39f000)
	libXi.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXi.so.6 (0x00007f4abf18e000)
	libXrender.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXrender.so.1 (0x00007f4abef84000)
	libXtst.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXtst.so.6 (0x00007f4abed7e000)
	libXss.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXss.so.1 (0x00007f4abeb79000)
	libfontconfig.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0x00007f4abe936000)
	libfreetype.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0x00007f4abe68c000)
	libexpat.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1 (0x00007f4abe462000)
	libXrandr.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXrandr.so.2 (0x00007f4abe257000)
	libresolv.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2 (0x00007f4abe03c000)
	libdbus-1.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdbus-1.so.3 (0x00007f4abddef000)
	libasound.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasound.so.2 (0x00007f4abdaef000)
	libEGL.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/libEGL.so.1 (0x00007f4abd8b6000)
	libxcb-dri3.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-dri3.so.0 (0x00007f4abd6b2000)
	libxcb-present.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-present.so.0 (0x00007f4abd4af000)
	libxcb-sync.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-sync.so.1 (0x00007f4abd2a7000)
	libxshmfence.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxshmfence.so.1 (0x00007f4abd0a4000)
	libglapi.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglapi.so.0 (0x00007f4abce75000)
	libxcb-glx.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-glx.so.0 (0x00007f4abcc5b000)
	libxcb-dri2.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-dri2.so.0 (0x00007f4abca56000)
	libXxf86vm.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXxf86vm.so.1 (0x00007f4abc850000)
	libdrm.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2 (0x00007f4abc63e000)
	libffi.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6 (0x00007f4abc436000)
	libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 (0x00007f4abc1c5000)
	libjson-c.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libjson-c.so.2 (0x00007f4abbfba000)
	libpulsecommon-8.0.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio/libpulsecommon-8.0.so (0x00007f4abbd3e000)
	libgraphite2.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3 (0x00007f4abbb19000)
	libicudata.so.55 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.55 (0x00007f4aba061000)
	libXau.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6 (0x00007f4ab9e5d000)
	libXdmcp.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0x00007f4ab9c56000)
	libsystemd.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x00007f4ab9bd1000)
	libxcb-xfixes.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb-xfixes.so.0 (0x00007f4ab99c8000)
	libwayland-client.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0 (0x00007f4ab97b9000)
	libwayland-server.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-server.so.0 (0x00007f4ab95a7000)
	libgbm.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgbm.so.1 (0x00007f4ab9399000)
	libmirclient.so.9 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmirclient.so.9 (0x00007f4ab90f2000)
	libwrap.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libwrap.so.0 (0x00007f4ab8ee7000)
	libsndfile.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsndfile.so.1 (0x00007f4ab8c7e000)
	libasyncns.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasyncns.so.0 (0x00007f4ab8a78000)
	libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x00007f4ab8855000)
	liblzma.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5 (0x00007f4ab8633000)
	libgcrypt.so.20 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20 (0x00007f4ab8352000)
	libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxkbcommon.so.0 (0x00007f4ab8112000)
	libmircommon.so.7 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmircommon.so.7 (0x00007f4ab7ecb000)
	libmirprotobuf.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmirprotobuf.so.3 (0x00007f4ab7c58000)
	libcapnp-0.5.3.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcapnp-0.5.3.so (0x00007f4ab79d0000)
	libmircore.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmircore.so.1 (0x00007f4ab77c7000)
	libboost_system.so.1.58.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboost_system.so.1.58.0 (0x00007f4ab75c2000)
	libprotobuf-lite.so.9 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libprotobuf-lite.so.9 (0x00007f4ab7391000)
	libnsl.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libnsl.so.1 (0x00007f4ab7178000)
	libFLAC.so.8 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libFLAC.so.8 (0x00007f4ab6f02000)
	libvorbisenc.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvorbisenc.so.2 (0x00007f4ab6c59000)
	libgpg-error.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0 (0x00007f4ab6a44000)
	libboost_filesystem.so.1.58.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboost_filesystem.so.1.58.0 (0x00007f4ab682c000)
	libkj-0.5.3.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkj-0.5.3.so (0x00007f4ab6603000)
	libogg.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libogg.so.0 (0x00007f4ab63f9000)
	libvorbis.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvorbis.so.0 (0x00007f4ab61cd000)

То есть получается, что сами файлы либ он нашел, но что-то ему в них не нравится. Что не так то?

Ответ на: комментарий от sm4ll_3gg

Кажется понял в чем проблема, те либы, которые требует qt, находятся в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/***. А они поставляются вместе с пакетом qt5-default, который в ubuntu xenial версии 5.5.1, а проект собран под 5.9.1. Следовательно либы его не устраивают

sm4ll_3gg ()
Ответ на: комментарий от CrossFire

Интересно, надо будет попробовать. Спасибо

UVV ★★★★★ ()

скрипт запуска:

#!/bin/bash

# путь до либ
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/rendall/lib/
# запуск приложения
./rendall
pozitiffcat ★★★ ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.