LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление observer, (текущая версия) :

$apt-file search bin/fetch
calibre: /usr/bin/fetch-ebook-metadata
cyrus-nntpd-2.4: /usr/lib/cyrus/bin/fetchnews
fetch-crl: /usr/sbin/fetch-crl
fetchmail: /usr/bin/fetchmail
fetchmailconf: /usr/bin/fetchmailconf
fetchyahoo: /usr/bin/fetchyahoo
javahelper: /usr/bin/fetch-eclipse-source
leafnode: /usr/sbin/fetchnews
maradns: /usr/sbin/fetchzone
sendfile: /usr/bin/fetchfile

Выбирай который именно fetch тебе нужен. Слева название пакета.

Исходная версия observer, :

$apt-file search bin/fetch
calibre: /usr/bin/fetch-ebook-metadata
cyrus-nntpd-2.4: /usr/lib/cyrus/bin/fetchnews
fetch-crl: /usr/sbin/fetch-crl
fetchmail: /usr/bin/fetchmail
fetchmailconf: /usr/bin/fetchmailconf
fetchyahoo: /usr/bin/fetchyahoo
javahelper: /usr/bin/fetch-eclipse-source
leafnode: /usr/sbin/fetchnews
maradns: /usr/sbin/fetchzone
sendfile: /usr/bin/fetchfile

Выбирай который именно fetch тебе нужен.