LINUX.ORG.RU

derektoriya - /mnt/cdrom /mnt/floppy Po moyemu v Mandrake 8.0 oni montyruyutsya avto, yesli tam nicego net to 'mount /dev/fd0 /mnt/floppy' - flopik mount /dev/cdrom /mnt/cdrom smotri - man fstab

tig
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.