LINUX.ORG.RU

kde connect крашится при спаривании.

 


0

1

Привет всем, возникла проблема, в теме.

Application: kdeconnect (kdeconnectd), signal: Segmentation fault Using host libthread_db library «/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1». [Current thread is 1 (Thread 0x7f3aaa5517c0 (LWP 4701))]

Thread 2 (Thread 0x7f3a98036700 (LWP 4702)): #0 0x00007f3aa4d3861d in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #1 0x00007f3aa4d389a9 in g_mutex_unlock () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #2 0x00007f3aa4cf6718 in g_main_context_prepare () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #3 0x00007f3aa4cf6f03 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #4 0x00007f3aa4cf70ec in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #5 0x00007f3aa86437be in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #6 0x00007f3aa86150af in QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #7 0x00007f3aa86153a5 in QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #8 0x00007f3aa8511c5f in QThread::exec() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #9 0x00007f3aa851432f in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #10 0x00007f3aa51d6182 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 #11 0x00007f3aa7eca47d in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6

Thread 1 (Thread 0x7f3aaa5517c0 (LWP 4701)): [KCrash Handler] #5 0x00007f3aa711cf10 in QCA::Provider::Context::provider() const () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libqca.so.2 #6 0x00007f3aa7134fdd in QCA::PublicKey::toPEM() const () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libqca.so.2 #7 0x00007f3aaa158393 in Device::sendOwnPublicKey() () from /usr/lib/libkdeconnectcore.so.1 #8 0x00007f3aaa158760 in Device::requestPair() () from /usr/lib/libkdeconnectcore.so.1 #9 0x00007f3aaa144cf5 in ?? () from /usr/lib/libkdeconnectcore.so.1 #10 0x00007f3aaa145253 in Device::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**) () from /usr/lib/libkdeconnectcore.so.1 #11 0x00007f3aa6e6c1f6 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtDBus.so.4 #12 0x00007f3aa6e6d2f9 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtDBus.so.4 #13 0x00007f3aa6e6da7f in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtDBus.so.4 #14 0x00007f3aa6e6deab in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtDBus.so.4 #15 0x00007f3aa862ec1e in QObject::event(QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #16 0x00007f3aa9008e2c in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4 #17 0x00007f3aa900f4a0 in QApplication::notify(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4 #18 0x00007f3aa9d13d1a in KApplication::notify(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/libkdeui.so.5 #19 0x00007f3aa86164dd in QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #20 0x00007f3aa8619b3d in QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #21 0x00007f3aa8643f83 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #22 0x00007f3aa4cf6e04 in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #23 0x00007f3aa4cf7048 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #24 0x00007f3aa4cf70ec in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 #25 0x00007f3aa86437a1 in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #26 0x00007f3aa90aabe6 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4 #27 0x00007f3aa86150af in QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #28 0x00007f3aa86153a5 in QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #29 0x00007f3aa861ab79 in QCoreApplication::exec() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4 #30 0x000000000040112e in ?? () #31 0x00007f3aa7df1ec5 in __libc_start_main () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 #32 0x000000000040117f in _start ()Последнее исправление: zotkindm (всего исправлений: 1)

возможно, это стоит отправить в багтрекер, а не сюда.

f1u77y ★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.